Mẹo Facebook : bảo mật 2 lớp cho Facebook với Google Authenticator

Mẹo Facebook : bảo mật 2 lớp cho Facebook với Google Authenticator

Cài ứng dụng Google Authenticator. Cài đặt từ Google Play . Tìm ứng dụng với từ khóa “authenticator”. Thiết lập chức năng “Trình tạo mã” trong tài khoản Facebook. Đăng nhập tài khoản Facebook. Vào phần “Thiết lập” , chọn “Bảo mật”. Chọn “Thiết lập các

Cài ứng dụng Google Authenticator. Cài đặt từ Google Play . Tìm ứng dụng với từ khóa “authenticator”. Thiết lập chức năng “Trình tạo mã” trong tài khoản Facebook. Đăng nhập tài khoản Facebook. Vào phần “Thiết lập” , chọn “Bảo mật”. Chọn “Thiết lập các khác để lấy mã bảo mật”. Các thông tin sử dụng để tạo mã trong Google Authenticator. Chạy ứng dụng Google Authenticator. Có thể dùng máy ảnh để Scan QR code hoặc điền “Mã khóa bảo mật”. Mã QR . Chọn “Enter provided key”. Nhập “Mã khóa bảo mật” vào phần “Enter your key”. Giữ nguyên tùy chọn “Time based”. Mã bảo mật sẽ xuất hiện sau khi chọn “Add”. Nhập lại mã số trong ứng dụng Google Authenticator trên tài khoản Facebook. Trạng thái của trình tạo mã “Đã được bật”. Thực hiện thêm thao tác bật chức năng “Xét duyệt đăng nhập”. Chọn “Yêu cầu mã bảo mật để truy xuất tài khoản của tôi từ trình duyệt lạ”.

https://www.youtube.com/watch?v=XfRj6UJdhA0

https://youtu.be/XfRj6UJdhA0Cài ứng dụng Google Authenticator. Cài đặt từ Google Play . Tìm ứng dụng với từ khóa “authenticator”. Thiết lập chức năng “Trình tạo mã” trong tài khoản Facebook. Đăng nhập tài khoản Facebook. Vào phần “Thiết lập” , chọn “Bảo mật”. Chọn “Thiết lập các

12

No Responses

Write a response