Hướng Dẫn Cài Đặt Và Kiểm Tra Hạn Sử Dụng – Chữ Ký Số Safe CA (USB Token)

Cài đặt driver cho thiết bị chữ ký số . Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính . Chọn mở cửa sổ My Computer. Chọn vào ổ đĩa SAFECA. Chạy file cài đặt “Safeca_v2_installer.exe”. Thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số

Cài đặt driver cho thiết bị chữ ký số . Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính . Chọn mở cửa sổ My Computer. Chọn vào ổ đĩa SAFECA. Chạy file cài đặt “Safeca_v2_installer.exe”. Thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số vào máy tính.. Nhấn kết thúc để hoàn tất việc cài đặt . Kiểm tra hạn sử dụng thiết bị chữ ký số:. Sau khi cài đặt xong, Double click vào biểu tượng này trên màn hình desktop . để mở chương trình quản lý thiết bị chữ ký số Token manager. Hoặc tại góc phải bên dưới màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng của nhà cung cấp chữ ký số SAFECA. người dùng có thể nhấn chọn vào để mở chương trình. Chọn vào “Chứng thư số” . Nhập mã PIN xác thực để đăng nhập . Mỗi thiết bị sẽ có 1 mã PIN mặc định hoặc được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số . Chọn vào tên công ty. Chọn thư mục chữ ký số.

https://www.youtube.com/watch?v=p4ABEO7QrDw

https://youtu.be/p4ABEO7QrDwCài đặt driver cho thiết bị chữ ký số . Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính . Chọn mở cửa sổ My Computer. Chọn vào ổ đĩa SAFECA. Chạy file cài đặt “Safeca_v2_installer.exe”. Thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số

11

No Responses

Write a response