Hướng Dẫn Cài Đặt Smart OTP Trên Vietcombank Digitalbank | Xuan Hong DiSale

Xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn  đã đến với kênh Youtube của Xuân Hồng Digital  . Sales và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho  các bạn cách cài đặt Smart OTP trên ứng dụng  . Vietcombank Digital Bank đầu tiên các bạn sẽ chọn  cái phần

Xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn  đã đến với kênh Youtube của Xuân Hồng Digital  . Sales và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho  các bạn cách cài đặt Smart OTP trên ứng dụng  . Vietcombank Digital Bank đầu tiên các bạn sẽ chọn  cái phần cài đặt Vietcombank Smart OTP thì trong  . cái phần cài đặt này thì mình chưa có cài đặt  cho nên là mình phải nhấn vào cái phần cài đặt  . và mình phải đọc tất cả những cái điều khoản liên  quan trong cái phần Smart OTP này thì các bạn lưu  . ý là các bạn phải đọc một lần tất cả những cái  phần liên quan tới Giải thích từ ngữ đã nói là  . một phương thức xác thực để chúng ta có thể thay  thế những các phương thức cũ thì chúng ta sẽ sử  . dụng là Smart OTP mật khẩu một lần rất là an  toàn và phương thức xác thực sinh trắc là lịch  . sử dụng phương pháp nhận diện khuôn mặt vân tay,  khuôn mặt hay giọng nói. SMS OTP là phương thức.

Xác nhận trong đó mã OTP gửi tin nhắn còn phương  thức xác nhận Mpin là mật khẩu đăng nhập dịch vụ  . và ở đây là phương thức xác nhận Smart OTP trong  đó OTP được sinh ra bởi ứng dụng và được cài đặt  . trên thiết bị và điều này là điều kiện sử dụng  để được các bạn cũng phải đọc tất cả những cái  . phần thông tin này để chúng ta có thể nắm được  cái phần này trong đó có cái điều 2.5 là phương  . thức xác thực Vietcombank Smart OTP cho thiết bị  di động thì các bạn lưu ý thì đa phần chúng ta  . cài đặt cái smart otp này thì trên một cái thiết  bị di động thì lần sau nếu như mà các bạn chuyển  . đổi cái thiết bị di động khác thì các bạn phải  cài đặt lại vào điều này nó không gây ra sự bất  . tiện cho các bạn mà nó tăng cái phần gọi là bảo  mật hơn trong những cái giao dịch của các bạn  . bởi vì nếu trong trường hợp chúng ta bị mất điện  thoại hoặc chúng ta bị chiếm dụng điện thoại thì.

https://www.youtube.com/watch?v=ZyNAXTDt21A

https://youtu.be/ZyNAXTDt21AXin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn  đã đến với kênh Youtube của Xuân Hồng Digital  . Sales và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho  các bạn cách cài đặt Smart OTP trên ứng dụng  . Vietcombank Digital Bank đầu tiên các bạn sẽ chọn  cái phần

10

No Responses

Write a response