Hatforrent Hướng dẫn bảo mật tài khoản

Để bảo mật tài khoản thì đầu tiên bạn chọn Tài khoản . Chọn Thông tin cá nhân . Trong phần xác thực 2 bược chọn kích hoạt. Bạn có thể chọn một trong hai hình thức xác thực đó là xá thực qua email hoặc qua Google Authenticator. Đầu tiên tôi sẽ xác thực

Để bảo mật tài khoản thì đầu tiên bạn chọn Tài khoản . Chọn Thông tin cá nhân . Trong phần xác thực 2 bược chọn kích hoạt. Bạn có thể chọn một trong hai hình thức xác thực đó là xá thực qua email hoặc qua Google Authenticator. Đầu tiên tôi sẽ xác thực qua email . Để kích hoạt chọn Gửi mã xác thực. Yêu cầu nhập mã xác minh được gửi trong email của bạn . Truy cập email của bạn để nhận mã xác thực. Nhập mã xác thực và chọn Kích hoạt xác thực. Để vô hiệu hóa xác thực bằng email chọn Vô hiệu hóa xác thực email. Truy cập email của bạn để nhận mã xác minh vô hiệu hóa email xác thực. Nhập mã xác minh và chọn Vô hiệu hóa email xác thực. Để kích hoạt xác thực bằng google authen bạn cần cài đặt app Google authenticator về điện thoại. Chọn Lấy mã kích hoạt. Quét mã Qr để lấy mã kích hoạt 2 bước . Nhập mã xác minh để kích hoạt xác thực hai bước.

https://www.youtube.com/watch?v=W6d81IX1kaY

https://youtu.be/W6d81IX1kaYĐể bảo mật tài khoản thì đầu tiên bạn chọn Tài khoản . Chọn Thông tin cá nhân . Trong phần xác thực 2 bược chọn kích hoạt. Bạn có thể chọn một trong hai hình thức xác thực đó là xá thực qua email hoặc qua Google Authenticator. Đầu tiên tôi sẽ xác thực

12

No Responses

Write a response