Cô Vi 2 – Mau Dừng Tay | MV 5 Chú Tiểu | Music Official

Mỗi ngày khi mở mắt thức dậy. không còn tiếng xe chạy. ngoài đường toàn lá bay. cách ly không được ra khỏi nhà. rau, thịt, muối, dưa, cà. biết tìm mua đâu ra. Sars cô vi. mắt nhìn không thấy. nhưng mà nó lây. bệnh rồi không hay. Sars cô vi. trên toàn t

Mỗi ngày khi mở mắt thức dậy. không còn tiếng xe chạy. ngoài đường toàn lá bay. cách ly không được ra khỏi nhà. rau, thịt, muối, dưa, cà. biết tìm mua đâu ra. Sars cô vi. mắt nhìn không thấy. nhưng mà nó lây. bệnh rồi không hay. Sars cô vi. trên toàn thế giới. nước nào nó tới. chết người như chơi. Khắp phố phường đường sá vắng tanh. toàn những người mặc áo màu xanh. san sát lề bên những con lươn. thấy chỉ toàn là xe cứu thương. ò e ò e ò eò e ò e ….ò e ò e ò e ….ò e ò e ò e….. Trời ơi virus tả tơi người chết khắp nơi. thi thể nằm phơi, sáng tối trưa chiều. xác chết càng nhiều không có nơi thiêu. cha mất con, vợ mất chồng, ôi! chú, bác, cô, dì. tất cả ra đi cũng bởi cô vi. lệ đổ trên mi đâu biết làm gì. Trời ơi virus chưa qua bão lũ phong ba nhấn chìm người ta. kéo đến một lần, động đất sóng thần. tan cửa nát nhà.

Trời đã kêu chức tước bao nhiêu cũng chết tang thương. nghèo khổ thê lương, giàu có muôn phương. tiền có trăm gương cũng chết như thường. Nếu như ai, dồi trao hạnh đức miệt mài. đời không gánh ác trên vai. QUẢ lành đẹp thay. Nếu như ai, đời gieo NHÂN xấu dẫy đầy. còn mang tâm ác mỗi ngày. cái chết cận kề đây. Giàu nghèo phân chia, mộ xanh đầy kia. một vầng trăng khuya, vàng trên mộ bia. Sars cô vi . mắt nhìn không thấy. nhưng mà nó lây. bệnh rồi không hay. Sars cô vi. trên toàn thế giới. nước nào nó tới. chết người như chơi. Khắp phố phường đường sá vắng tanh. toàn những người mặc áo màu xanh. san sát lề bên những con lươn. thấy chỉ toàn là xe cứu thương. ò e ò e ò eò e ò e ò e…ò e ò e…ò e ò e ò e…ò e ò e ò e. Trời ơi virus tả tơi người chết khắp nơi. thi thể nằm phơi, sáng tối trưa chiều. xác chết càng nhiều không có nơi thiêu.

Cha mất con, vợ mất chồng, ôi! chú bác cô dì. tất cả ra đi cũng bởi cô vi. lệ đổ trên mi đâu biết làm gì. Trời ơi virus chưa qua bão lũ phong ba nhấn chìm người ta. kéo đến một lần, động đất sóng thần. tan cửa nát nhà. Trời đã kêu chức tước bao nhiêu cũng chết tang thương. nghèo khổ thê lương, giàu có muôn phương. tiền có trăm gương cũng chết như thường. Nếu như ai, dồi trao hạnh đức miệt mài. đời không gánh ác trên vai. QUẢ lành đẹp thay. Nếu như ai, đời gieo NHÂN xấu dẫy đầy . còn mang tâm ác mỗi ngày. cái chết cận kề đây. Giàu nghèo phân chia. mộ xanh đầy kia. một vầng trăng khuya. vàng trên mộ bia. Trời ơi virus tả tơi người chết khắp nơi thi thể nằm phơi. sáng tối trưa chiều, xác chết càng nhiều. không có nơi thiêu. cha mất con, vợ mất chồng, ôi! chú, bác, cô, dì. tất cả ra đi cũng bởi cô vi. lệ đổ trên mi đâu biết làm gì.

https://www.youtube.com/watch?v=KJF8nQFVA3o

https://youtu.be/KJF8nQFVA3oMỗi ngày khi mở mắt thức dậy. không còn tiếng xe chạy. ngoài đường toàn lá bay. cách ly không được ra khỏi nhà. rau, thịt, muối, dưa, cà. biết tìm mua đâu ra. Sars cô vi. mắt nhìn không thấy. nhưng mà nó lây. bệnh rồi không hay. Sars cô vi. trên toàn t

9

No Responses

Write a response