Cách bảo mật facebook KHÔNG BỊ HACK 2022 / Bảo mật 5 lớp / Lê Duy Hiệp

Anh bảo vệ tài khoản Facebook của bạn tránh khỏi  hacker xâm nhập và sử dụng vào các mục đích xấu  . thì các bạn lưu ý cho mình các bạn vào mục cài  đặt vào mục bảo mật các bạn kiểm tra những nơi  . mà các bạn đã đăng nhập vào các bạn đang xuất  cho mì

Anh bảo vệ tài khoản Facebook của bạn tránh khỏi  hacker xâm nhập và sử dụng vào các mục đích xấu  . thì các bạn lưu ý cho mình các bạn vào mục cài  đặt vào mục bảo mật các bạn kiểm tra những nơi  . mà các bạn đã đăng nhập vào các bạn đang xuất  cho mình cái này cực kỳ quan trọng Nha Bởi vì  . khi mà các bạn đã bị lôi đi một thiết bị khác  thì cái khả năng mất tài khoản rất là cao rồi  . sau đó Này các bạn sẽ vào ngủ với xác thực  2 yếu tố nó sẽ có 3 mốc phơi cho bạn Nếu như  . các bạn sử dụng ứng dụng xác thực các bạn có  nghịch tải phần mềm Google authenticator tức  . là một cái phần mềm bảo mật của Google là tốt và  sử dụng tay các bạn tải về ở phương án thứ hai  . mình sẽ sử dụng công lần thứ hai là sử dụng số  điện thoại di động của mình ở đây mình sẽ nhập  . số điện thoại và các bạn cũng tương tự lúc này  nó sẽ yêu cầu mã xác thực gửi về trên số điện.

Thoại thì mình sẽ nhập OTP vào Ok mình sẽ nhập  OTP vào cái đầu gửi mã a tiếp theo mình sẽ chờ  . đợi khoảng từ để cho cái hệ thống nó bật cái xác  thực 2 yếu tố về số điện thoại di động khác à. từ khi nào đã bật xong em mình xem vừa vào một  tiếp theo này các bạn và một cài đặt cho mình  . mà bảo mật tiếp tục các bạn sẽ nhận những cảnh báo  về những cái lần đăng nhập thì các bạn sẽ bật nhận  . thông báo lên cho mình lại ở đây nó yêu cầu nhập  mật khẩu các bạn Nhập mật khẩu các bạn vào ha ok  . ở đây thì mình sẽ nhập mật khẩu vào à à à à em  bận mục Tiếp tục Tiếp tục để nó lưu Ok như vậy  . thì mình đã bật thông báo thành công và mình  cũng sẽ bật trên Messenger về các lần cảnh báo  . đăng nhập luôn Okay tiếp theo này để khôi phục  tài khoản Facebook này khi bị hack này các bạn  . chọn ba đến năm người liên hệ tin cậy khi bị  khóa tài khoản này đó chính việc này các bạn.

https://www.youtube.com/watch?v=yI0T_qwj_T4

https://youtu.be/yI0T_qwj_T4Anh bảo vệ tài khoản Facebook của bạn tránh khỏi  hacker xâm nhập và sử dụng vào các mục đích xấu  . thì các bạn lưu ý cho mình các bạn vào mục cài  đặt vào mục bảo mật các bạn kiểm tra những nơi  . mà các bạn đã đăng nhập vào các bạn đang xuất  cho mì

11

No Responses

Write a response